سامانه استعلام دانشگاههای مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
سامانه استعلام دانشگاههای مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
 

مشخصات دانشگاه

نام دانشگاه محل دانشگاه حوزه تخصصی شماره تماس دانشگاه شماره فکس دانشگاه
دانشکده پ.غ.ع امام حسین ع تهران کلیه حوزه ها - نظری 77105382(141) 77105129
مجتمع دانشگاهی پ.غ.ع مالک اشتر تهران کلیه حوزه ها- فنی مهندسی 22970224 22970299
دانشگاه فارابی تهران امنیتی- جنگ نرم 29942194 29942526
جهاد دانشگاهی تربیت مدرس تهران تهدیدات، سایبری، مدیریت بحران 66565586 داخلی 105
جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تهران تهدیدات نوین (زیستی - شیمیایی) 22431933-4
دفترمطالعات پ.غ.ع دانشگاه شیراز شیراز فنی مهندسی- سایبری- زیستی 7136282969 071-36286433
مرکز آموزش عالی امام خمینی البرز کلیه حوزه های زیستی 2636705009 02636705002
دانشگاه رازی کرمانشاه کالبدی - زیستی- بحران
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان علوم کاربردی: شیمی- فیزیک،زیست 03145914515-6
علم وصنعت. دانشکده فناوریهای نوین تهران انرژی 73225800 77240380
دانشگاه چمران اهواز 6133334232
دانشگاه صنعت نفت محمودآباد مازندران HSE - بحران - نفت و گاز 011-44740125 011-44748195
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران معلمان ودبیران 22970027 22970043
دانشگاه فردوسی مشهد 5138802000 051-38807020
دانشگاه بوعلی همدان همدان 08138274127
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 64545682 64545963
دانشگاه تبریز- مرکز رشد تبریز 4133300372 33377877
دانشگاه عالی دفاع ملی تهران
دانشگاه فرهنگیان تهران عمومی- سایبری-فرهنگی 87751386 88698894
دانشگاه آزاد تهران شمال تهران
دانشگاه آزاد تهران مرکز تهران
دانشگاه زنجان زنجان
دانشگاه تهران تهران 66112992
دانشگاه شریف
محقق اردبیلی اردبیل سایبری 04531505000
دانشگاه گیلان گیلان 013-33690242
پارک () مازندران
پارک () سیستان 05433410086
پارک () البرز اقتصادی 02692108966
پارک () قم
علم و فناوری مازندران کلیه
باهنر کرمان 1
دانشگاه اراک اراک صنعتی
دانشگاه بیرجند بیرجند پرتوی- محیط زیست- شیمیایی- الکترونیک - مخابرات- سایبر
دانشگاه صنعتی شاهرود صنعتی
پژوهشگاه امام سجاد () تهران انسانی.دفاعی.پایه.فنی 77801014
جهاد دانشگاهی بوشهر