سامانه استعلام مراکز مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
سامانه استعلام مراکز مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
 

مشخصات مراکز

نام مرکز محل مرکز سطح مرکز شماره تماس مرکز شماره همراه رابط مرکز آدرس پایگاه اینترنتی
بین المللی پردیس شریف تهران 2 41872000 (101) 9124476140 علوی www.pardisharif.com
مجتمع فنی تهران تهران 2 22360009 9120149771 https://mft.info/
پیرانو بین الملل تهران 3 41883250 9127112386 https://piranew.com/
کوشا صنعت باتیس فارس 2 9174085154
علمی پدافند غیرعامل تهران 2 66978308 9122962831 http://www.ispd.ir/
ایمن بستر سازان پایداری تهران 3 77001561 9121383302 https://rasm.io/company
طوفان ذهنی فناوری تهران 3 77213177 9121785532 http://www.bstech.ir
مرکزتحقیقات جهاد کشاورزی فارس 2 07137209146 http://fars.areeo.ac.ir/
مرزهای جهانی حقیقت تهران 3 26320431 9192603214
تعاونی توسعه فناوری اطلاعات ایرانیان ماندگار تهران 3 61630640 09128453719 http://www.taavonmarket.ir/@iranian_mandegar
تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس تهران 2 026-34164404 سلیمانی عزیز زاده 9126953314
پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان یزد 3 035-38207289 9131516522 http://pai-ac.ir/
راهبران توسعه تهران 3 88380072-4 9122501283 http://www.hrdi.ir/
یونیدرو تهران 0 82084615 9022221925 https://unidro.ut.ac.ir/
اوژان تدبیر پارس تهران 3 22119220-2 9120750743 https://ojan.org/
شرکت ایز ایران تهران 2 22224556 http://itmcompany.blogfa.com/post/16
آینده پویان صیاد تهران 3 9122954699 www.pdrc.ir